SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedúci katedier

Katedra aplikovanej informatiky
doc. PaeDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.

Katedra chémie
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. (poverená vedením)


Katedra biológie
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Katedra biotechnológií
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Katedra ekochémie a rádioekológie
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. (poverená vedením)

Katedra odbornej a jazykovej prípravy
RNDr. Vanda Adamcová, PhD.

Katedra biofyziky
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. (poverená vedením) 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk