SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

SVK_2018

 • IKO_9789
 • IKO_9791
 • IKO_9792
 • IKO_9793
 • IKO_9795
 • IKO_9796
 • IKO_9800
 • IKO_9801
 • IKO_9802
 • IKO_9803
 • IKO_9804
 • IKO_9807
 • IKO_9808
 • IKO_9809
 • IKO_9811
 • IKO_9812
 • IKO_9814
 • IKO_9815

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk