SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025

Otvárame druhé kolo prijímacieho konania!

Termín podania prihlášky:  do 20.08.2024

Elektronická prihláška tu (pokyny k vyplneniu a odoslaniu prihlášky nájdete tu)
Všetky informácie o jednotlivých študijných programov si môžete preštudovať v sekcii "Preštuduj si nás"


Na FPV UCM v Trnave budeme poskytovať v akademickom roku 2024/2025 akreditované štúdium v študijných programoch jazyk poskytovania slovenský:

Bakalárske jednoodborové štúdium 
(elektronická prihláška, prihláška)

 • aplikovaná biológia, denné štúdium                                     
 • aplikovaná informatika, denné a externé štúdium             
 • biotechnológie, denné štúdium                                            
 • chémia, denné štúdium                                                       
 • ochrana a obnova životného prostredia, denné štúdium
 • aplikovaná analytická chémia, denné štúdium (Brožúra), profesijne orientovaný študijný program


Magisterské jednoodborové štúdium
(elektronická prihláška
prihláška)

 • aplikovaná biológia, denné štúdium
 • aplikovaná informatika, denné štúdium
 • aplikovaná chémia, denné štúdium
 • biotechnológie, denné štúdium

Inžinierske jednoodborové štúdium
(elektronická prihláška,  prihláška)
 • Inžinierstvo životného prostredia, denné štúdium 

Doktorandské štúdium  
(prihláška na doktorandské štúdium)


Rigorózne konanie

 • aplikovaná informatika
 • aplikovaná biológia
 • aplikovaná chémia
 • biotechnológie
   
Akreditované štúdijné programy jazyk poskytovania anglický:
 • biotechnológie denné štúdium (Bc.)                                            
 • biotechnológie denné štúdium (Mgr.) 
 • PhD. študijné programy   
             

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk