SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Monografie a skriptá

Monografie, učebnice a skriptá pracovníkov Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 • AAA R. Boča: A Handbook of Magnetochemical Formulae Elsevier, Amsterdam, 2012, 1010 pp.

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 • AAB R. Boča: Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2009, 2011, 297 str.
 • AAB R. Boča: Magnetické a elektrické vlastnosti látok Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2010, 226 str.
 • AAB R. Boča, S. Biskupič: Kvantová teória chemickej väzby a chemickej štruktúry. Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2011, 341 str.
 • AAB D. Kružlicová: Chemometria UCM Trnava, 2015, 227 s. Vaško - Vydavateľstvo, Prešov.
 • AAB R. Gašparová, A. Krutošíková, V. Milata: Organická chémia I. UCM Trnava, 2015, 418 s. Vaško - Vydavateľstvo, Prešov

ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 • ABA Z. Puterová, A. Krutošíková: Substituted 2-aminothiophenes: synthesis, properties and applications. In: Heterocyclic Compounds: Synthesis, Properties and Applications (Eds: K. Nylund, P. Johansson), Nova Sciences, New York, 2010, pp. 1-45.
 • ABA A. Krutošíková, T. Gracza: Chemistry of hetero analogs of pentalene dianion. In: Topics in heterocyclic compounds. R. R. Gupta (ser. Ed.). Aromaticity of heterocyclic compounds. T. M. Krygowski, M. K. Cyrański (Eds.). Springer,
 • ABA A. Krutošíková, T. Gracza: Bicyclic 5-5 Systems: Two Heteroatoms 1:1. In: Comprehensive Heterocyclic Chemistry III, Volume 10. Volume Editor Ray C.F. Jones. - First edition: Elsevier Ltd., 2008, pp. 1-64.
 • ABA R. Boča, J. Titiš: Magnetostructural D-Correlation for Zero-Field Splitting in Nickel(II) Complexes. In: Coordination Chemistry Research Progress (Eds.: T.W. Cartere, K.S. Verley), Nova Sciences, New York, 2008, pp.247-304.
 • ABA R. Boča, M. Kopáni, M. Miglierini, M. Čaplovičová, V. Mrázová, Ľ. Dlháň: Magnetic and Non-Magnetic Iron-Oxide Deposits in Basal Ganglia In: Horizons in Neuroscience Research. Volume 12 / Editors: Andres Costa, Eugenio Villalba. - New York: Nova Science Publishers, 2013, S. 135-213.

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
 • ACB R. Boča: Všeobecná chémia. UCM Trnava, 2004, 2008, 244 str.
 • ACB R. Boča: Anorganická chémia. UCM Trnava, 2005, 2010, 379 str.

BCI - Skriptá a učebné texty
 • BCI V. Mrázová, M. Maliarová: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie. UCM Trnava, 2012, 134 str.
 • BCI B. Vranovičová: Laboratórne cvičenia zo všeobecnej chémie. UCM Trnava, 2011, 77 str.
 • BCI R. Gašparová: Syntéza prírodných látok. UCM Trnava, 2010, 144 str.
 • BCI J. Antalík, L. Ulický, B. Vranovičová: Príklady a úlohy zo všeobecnej chémie UCM Trnava, 2009, 147 str.
 • BCI R. Gašparová, T. Ďurčeková: Laboratórne cvičenie z organickej chémie. UCM Trnava, 2007, 115 str.
 • BCI R. Boča: Všeobecná chémia - príklady a úlohy. UCM Trnava, 2007, 89 str.
 • BCI R. Herchel, B. Vranovičová: Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie.
 • BCI L. Rábara: Laboratórne cvičenie z metód fyzikálnej chémie. UCM Trnava, 2013, 107 str.
 • BCI J. Titiš, D. Valigura, B. Vranovičová: Anorganická chémia: seminárne cvičenie. UCM Trnava, 2014, 110 str.
 • BCI J. Miklovič, M. Horník: Vybrané kapitoly z toxikológie a ekotoxikológie.
 • BCI H. Zárubová: English for Applied Informatics: učebné texty pre študentov bakalárskeho štúdia odboru Aplikovaná informatika Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, 2015, 86 str.

FAI - Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, resp. zborníky
 • FAI J. Miština – R. Hrmo: Key competences and the labour market: Scientific Monograph

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk