SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Periodiká

Fakulta prírodných vied pravidelne vydáva tieto publikácie:

Katedra biotechnológií pod hlavičkou Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva každoročne zborník Acta Universitatis ss. Cyrilli et Methodii Tyrnaviae NOVA BIOTECHNOLOGICA, ktorý je zostavený z najlepších prác študentov, interných a externých pracovníkov katedry.
Zoznam príspevkov zborníka

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk